Om Ulla Carolina

Jag har arbetat som tandläkare och med grafisk
design i många år. Idag har jag en silversmedja
där jag arbetar främst med smycken.

Att fantisera om nya former i olika dimensioner och plan fascinerar
mig. jag använder mig av enkla och rena former, oftast inspirerade
av naturen med dess oändliga variationer i både form, temperatur
och färgskalor. Det kan tyckas konstigt att nämna "färg" i silversammanhang
men olika slipningar, skuggor, placeringar av delar i förhållande till varandra
gör att man får en känsla av spännande färgskiftningar.
Dessutom ger inslaget av guld- och koppardetaljer i många föremål en naturlig färgkontrast.

____________________________________________________________________

I februari 2016 deltog jag på mässan Lidingödagen, Skogshem Wijk Lidngöp
bland 83 Lidingöföretag.